HARITHA MANOHARAN (BLACK BELT SAN – DAN)

haritha

ROSE GARDEN, AKG ROAD,
THALAMUNDA, PO. KANHIRODE, KANNUR, 670 592
HONBU DOJO INDIA TEL:0497 2857643